Autore: sanranasa

עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר תנאים הגונים לבנות. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע רק על רצונותיה של הילדה עצמה, מכיוון שהוצאות נדל"ן נופלות בדיוק על הוצאות העובדת. העלות הממוצעת של דירת השכרה יומית בישראל היא תוך 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. מלכודות מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל עיסוי אירוטי בבת ים – הפוך את הבנות לתעסוקה הטובה ביותר עם רווחים גדולים, והגברים שלנו מציעים שירותים בלעדית לנכס הטוב ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח ליצור שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לבנות והן ללקוחותינו.